Όροι και προϋποθέσεις

H MGI Motorsport είναι ένας εξειδικευμένος βελτιωτικός οίκος. Τα στάδια βελτίωσης σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή δεν υποστηρίζονται από την εργοστασιακή εγγύηση, και κανενός είδους εγγύηση, γραπτή ή προφορική καθώς η ισχύς ξεπερνά τα εργοστασιακά επίπεδα ισχύος. Οι όποιες επεμβάσεις γίνονται εις γνώση και με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και προτείνονται για χρήση εκτός δρόμου.